HEA มีกี่หลาในหนึ่งหลา?
HEA มีกี่หลาในหนึ่งหลา?
Anonim

ตารางหลา เป็น นิ้ว

หลา นิ้ว
0 หลา 0.00 นิ้ว
1 หลา 36.00 นิ้ว
2 หลา 72.00 น.
3 หลา 108.00 ใน

พิจารณาสิ่งนี้ 3 หลาเท่ากับ 36 นิ้วหรือไม่?

หลา. NS ลาน เป็นหน่วยวัดความยาว เท่ากับ ถึง 3 เท้าหรือ 36 นิ้ว.

ในทำนองเดียวกัน 3/4 หลามีกี่นิ้ว?

หลา (เศษส่วน) หลา (ทศนิยม) นิ้ว
2/3 0.67 24
3/4 0.75 27
5/6 0.83 30
7/8 0.875 31 1/2

ประการที่สอง หลามีกี่นิ้ว?

ตามนั้น เป็น 36 นิ้วในหลา, เพื่อแปลง นิ้ว ถึง หลา, แบ่ง นิ้ว ค่าโดย 36 ตัวอย่างเช่น เพื่อหาวิธีการ หลายหลา คือ 72 นิ้ว, หาร 72 ด้วย 36 ได้ 2 หลา เท่ากับ 72 นิ้ว.

หลาหรือฟุตยาวกว่ากันคืออะไร?

ตั้งแต่ ลาน เป็น อีกต่อไป กว่า เท้า, จะมีน้อยลง หลา. 7 เท้า เท่ากับ หลา.

ยอดนิยมตามหัวข้อ