คุณต้องอพยพในระหว่างการอพยพภาคบังคับหรือไม่?
คุณต้องอพยพในระหว่างการอพยพภาคบังคับหรือไม่?
Anonim

ผู้ที่ละเลย บังคับอพยพ คำสั่ง ควร เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ 72 ชั่วโมงแรกหลังเกิดพายุ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสาธารณะจะไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อรับสายฉุกเฉินใน บังคับอพยพ พื้นที่ ในระหว่าง พายุ.

ในที่นี้คุณต้องอพยพในการอพยพภาคบังคับหรือไม่?

โดยทั่วไป แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระบุว่าหากa บังคับอพยพ ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วทุกคน ต้องอพยพ. ถ้าไม่มี บังคับอพยพ คำสั่งแล้วแต่สถานประกอบการจะกำหนดว่าพนักงานคนใด ต้อง อยู่เพื่อปฏิบัติการฉุกเฉินหรือการกระทำ

นอกจากนี้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่อพยพ? “ผู้ใดฝ่าฝืน การอพยพ คำสั่ง สามารถ ถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญาประเภทที่ 2 ซึ่ง สามารถ มีโทษจำคุกไม่เกิน 30 วัน คุมประพฤติ หรือบริการชุมชน” (Blitzer, 2016)

ในทำนองเดียวกัน มีคนถามว่าการอพยพแบบบังคับหมายความว่าอย่างไรในทางกฎหมาย?

บังคับอพยพ NS "บังคับการอพยพ ออกคำสั่งเมื่อภัยใกล้ตัวและเงื่อนไข มีอยู่ซึ่งเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด บุคคล

ห้ามอพยพผิดกฎหมายหรือไม่?

เหตุผลที่ต้องเผชิญภัยอาจต่างกันไป แต่ก็ไม่มีอะไร ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับ ไม่อพยพ เมื่อเป็นคำสั่งและทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องทรัพย์สินของตน คุณไม่จำเป็นต้องจากไปเมื่อ การอพยพ มีการสั่งซื้อแล้ว แต่คุณไม่ต้องการที่จะอยู่ใกล้ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับบ้านของคุณ

ยอดนิยมตามหัวข้อ