โต๊ะผับขนาดเท่าไหร่?
โต๊ะผับขนาดเท่าไหร่?
Anonim

โต๊ะผับเรียกอีกอย่างว่าบาร์ โต๊ะ,วัดสูงประมาณ 42 นิ้ว. เมื่อเลือกเก้าอี้ที่จะประสานงานกับ โต๊ะผับ, ความสูงที่นั่งของเก้าอี้ควรน้อยกว่าความสูงของโต๊ะ 10 ถึง 12 นิ้ว

ในลักษณะนี้ความสูงเฉลี่ยของโต๊ะผับคืออะไร?

42 นิ้ว

ประการที่สอง ตารางสไตล์ผับหมายถึงอะไร ผับ และบาร์ โต๊ะ กำลังรับประทานอาหาร โต๊ะ ได้ชื่อมาจากเฟอร์นิเจอร์ร้านอาหารเชิงพาณิชย์ที่ใช้ในอังกฤษ ผับ หรือบาร์ เงื่อนไข ผับ และบาร์ ตาราง ไม่ได้ใช้อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรฐานบางอย่างขึ้น

ในที่นี้ขนาดมาตรฐานของโต๊ะอาหารคืออะไร?

ที่สุด ขนาดโต๊ะอาหาร คุณลักษณะ a ความสูง สูงระหว่าง 28 ถึง 30 นิ้ว ซึ่งเป็นพื้นที่เพียงพอสำหรับคนส่วนใหญ่ในการรับประทานอาหารอย่างสะดวกสบาย บาง โต๊ะ แม้จะสั้นเพียง 24 นิ้วก็ตาม ต้องใช้เก้าอี้ที่ต่ำกว่าเพื่อความสมดุลของ ความสูง.

ฉันต้องการตารางขนาดใด

โดยทั่วไป คุณ ควร เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งเก้าอี้กับโต๊ะอย่างน้อย 12 นิ้ว (30 ซม.) การรับประทานอาหารมาตรฐาน ตาราง ความสูงตั้งแต่ 28 ถึง 30 นิ้ว (71–76 ซม.) ซึ่ง ควร เข้ากับเก้าอี้สูง 18 ถึง 23 นิ้ว (46–58 ซม. จากพื้นถึงที่นั่งบนสุด) ม้านั่งหรือสตูล

ยอดนิยมตามหัวข้อ